Asiafood.sk - sushi ingrediencie, zijsk peciality
Sushi (alebo slovensky sui) je ochuten rya, ktor sa podva so surovou, alebo marinovanou rybou, darmi mora a zeleninou. Sushi sa me konzumova? ako snack, predjedlo, ale aj ako hlavn jedlo. Servruje sa v rznych podobch po?nc miskou rye na ktor poukladme ksky ryby, zeleninu, riasy a po umelecky tvarovan kpky a sui rolky. Sushi je ?ahko strvite?n jedlo s najniou kalorickou hodnotou a mnoh odbornci na vivu ho povauj za najzdraviu stravu. Sushi je nielen kulinrsky, ale aj mal umeleck vtvor hotov pastva pre o?i. Kto tto delikatesu raz ochutn ?ako jej u odol.
Základné druhy suši
Maki suši
Zkladom tohto sushi, je v riase nori zrolovan ochuten rya s rybou do val?eka, pomocou bambusovej podloky makisu a nakrjan na mal kolieska. Vntri val?eka nemus by? len surov ryba, ale aj zelenina, ovocie, marinovan ryba, alebo ?oko?vek pod?a vaej chuti.

Nigiri suši
Mal podlhovast val?ek ochutenej rye, ktor sa tvaruje medzi dla?ami rk. Na ?om je poloen, trochou wasabi potret, pltok surovej ?erstvej ryby, mule, zeleniny ale aj psik sladkej omelety. Niekedy sa na ozdobu prevzuje tenkm psikom riasy nori. Mete sa stretn? aj s nzvom Edo-Mae sui, ?o pochdza z 18. storo?ia pod?a starho nzvu Tokyo - Edo. Nigiri sui je ?asto podvan vo dvojici. Jeden ksok nigiri sui toti znamen aj vrada.

Temaki suši
Je korntik vytvarovan z riasy nori a naplnen ryou, zeleninou ?i rybami, dozdoben patkou, petrlenovou v?a?ou ?i ku?eravm altom. Temaki sui sa je rukami a po tak ksok, ktor dokete jes? pali?kami. Mus sa jes? rchlo, pokm je riasa nori chrumkav a nestihla ete nabra? chu? a vlhkos? surovn, ktor s v nej zabalen.

Sashimi suši
Je pltok surovej ryby 2,5 cm irok, 4 cm dlh a 0,5 cm hrub. Podva sa len so sjovou om?kou, wasabi, nakladanm ?umbierom alebo nastrhanou re?kovkou. Niektor suroviny ako je naprklad chobotnica sa podvaj tepelne spracovan. Namasu je druh sashimi, kde je ryba marinovan v rznych nlevoch.